ПРЕТСЕДАТЕЛ

er-sar                                              ЕРДОГАН САРАЧ

Датум и место на раѓање: Гостивар, 8 мај 1951

Образование: Основно и средно образование завршил во Гостивар, високото образованиего продолжи на Универзитетот во Битола.

 

Кариера:

1979-1990: Дервента-кожа, облека и обувки Фабрика во Македонија и Косово, регионален директор

Политичка кариера:

1990-1991: турски сојуз на Македонија Огранок Гостивар-Претседател

1991-1992: Генерален секретар на турскиот сојуз на Македонија

1992-2002: турска Демократска партија на Македонија (основач) и претседател

2006 – денес- Претседател на Движење за Национално Единство на Турците ( ДНЕТ )

2011 -2014: Заменик на Собранието на Република Македонија

2011 – 2014 : Собранието на Република Македонија и народностите. член на политички систем на комитетот за Национални и меѓународни институционални членства

2009 – денес: член на управен одбор на дијаспората на Азербајџан и Турција

1997-2007: Заменик претседател на Собранието, на турската заедница

esarac@sobranie.mk

tmbh-2006@t-home.mk

+389 70 326624

Major \Чеде Филипоски бр.96  Гостивар

Leave a Reply