Председателот во живо на ТВ Ирис

tv iris
Тема:Источна Македонија – тешкотиите со кои се соочуваат луѓето кои живеат во Штип.

Leave a Reply