myk 1

TMBH Merkez Yönetim Kurulu 4.cü tolantısının tutanağı

      24 Aralık 2023 tarihinde,Gostivar Genel Merkezimizde gerçekleşen TMBH Merkez Yönetim Kurulu 4.cü tolantısının  tutanağı

                                                                             T U T A N A K

      4-cü MYK toplantısı için davetiyeler 19.12.2023 tarihinde MYK üyelerine ulaştırılmış ,teknik sekreter Nagihan Hanımefendi tarafından ilgililere ulaştığı tespit edilmiştir. Bu toplantıyla ilgili gündem bu tutanağın ekinde olacaktır.

      Toplantıya aşağıda isimleri zikredilen şahısların katılım durumu belirlenmiştir.

      Katılanlar: Erdoğan Saraç, Orhan Nezir, Şeyma Körbayram, Veysel Saraç, Ali Biçakçi, Türker Emrullah, Oktay Loç, Cansur Cafer ,Abdülaziz Hasan, Azir İbrahim, Cüneyt Ruşid,Rakip Asanov,

Ridvan Memedov,Orhan Klençeski,Mümin Şerif,Selim Latif, İlyaz Sinanaoski, Caner Sezair, Ayrullah Adem, Niyazi Mahmudov, Ramize Mustafova, Tarhan Veliov, Nagehan Abdiyi, Celal Şare,Taip Demirov ve Fatih Latif

     Mazaret bildirenler:Ender Musli,Ercüment Şenyüz, Tefik Üseinov,Cengiz Zade, Zihni Seydi,Nazmi İsinov  ve Doğukan Ahmeti,

      Mazaret bildirmeyenler: Burak Davud ve Elmas Demir,

      İstifa: Adnam Şatır- istifası kabul edilmiştir.

 Gündemle ilgili  açılan görüşmede 3 noktanın Seçim Kurmayı Başkanı seçimi de yapılması önerisi üzere Gündem Genel  Başkanımız Erdoğan Saraç tarafından oylamaya sunulmuş ve yeni teklifle beraber gündem oy birliği ile kabul edilmiştir.

 1. Bu nokta üzere teferuatlı bilgi sunan Genel Başkanımız Erdoğan Saraç ana noktalar olarak, BBP daveti üzere Ankara ziyareti, AK parti üzere Ankara ziyareti oradaki resmi görüşmeler, Söğüt Belediyesi daveti üzer Ertuğrul gazi şenliklşerine katılım, Alanya Belediyesi ziyaretimiz, Isparta El Ele Derneği ziyaretimiz, Bursa ziyaretimiz, Muhalefet cephesindeki görüşmelerimiz ve çok sayıda Genel Merkezimizi ziyaret eden değerli misafirlerimiz üzere bilgi verdi. Ayrıca 6 Şubat 2023 Türkiye’deki deprem ve dayanışma faaliyetlerimizle ilgili bilgi sundu. Yapılan görüşmeler ve özellikle MİK toplantılarda alınan kararalar ve MYK kararlarının gerçeklelşmesi üzere yapılan faaliyetler de özet olarak sunuldu. TV, radyo ve basın bildirileri ayrıca dile geldi. Yoğun bir faaliyet olduğu zaten internet sayfamızdan da görülmesi mümkündür.

Sunulan rapor üzere söz alan MYK üyeleri Caner Sezair,Ayrullah Adem ve Cüneyt Ruşid: anlatılanlardan çok daha fazla faaliyet yapıldığının altını çizerek sunulan rapordan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Konu üzere başka söz almak isteyen olmadığı için gündemin ilk noktası oylamaya sunulmuştur.

Genel Başkanın iki MYK arası raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.

 1. Avrupa Komisyonun 2023 Makedonya ilerleme raporu üzere açıklama ve bilgilendirme yapan Genel Başkanımız: ’’Hükümetin yanlış politikaları ve icraatları yüzünden bugüne kadar AK komisyonundan en kötü rapor olarak değerlendirdi. Ayrıca rüşfet, kayırmacılık, hukuk, hukukun üstünlüğü ve adaletin çöküşü kayedilen bu dönem, reformların dondurulması ve bir milimetre yol alınamamasına sebep olmuştur. Hükümet bu konular üzere iktidara gelirken verdiği bütün vaatlerden hiçbirini yerine getirememiş, tam tersine bu alanlarda daha da kötü durumlara sebep olmuştur. Genel Başkanımız AK raporundan alıntılar alarak durumların endişe boyutlarını gözler önüne sergiledi. Bu durumları göz önünde bulundurarak devletin adeta bütün vidalarının çözülmüş durumda olduğunu görmekteyiz. Eğitim, sağlık, hayat standardı, emeklilerin durumu ayrıca not edilmiş ve kabul edici olmadığını görmekteyiz.

                                                                         -2-

Bu anlayışla AB reformlarını yapmak ve uyum sağlamak adeta abestle iştigal olarak görmekteyiz. Ayrıca Bulgaristanın dayatması gereği Anayasanın değişmesi sağlanamadığı için, bu yüzden de gerçek manada tam üyelik ve ortaklık görüşmelerinin başlanamadığı da altı çizilmiştir. Hükümet ve ortakları anayasa değişikliği garantisini AB vaad ederek gerçekçi olmadığı görülmüştür.

TMBH anayasa değişkliklerini desteklemediğimizi bir tekrar dile getirmekteyiz. Mecliste Milletvekilimizin olması halinde Bulgaristanda ki Türklerin, soydaşlarımızın Bulgaristan anayasasına dahil edildikleri takdirde Makedonyadaki Bulgarların bizim anayasamıza dahil edilmeleri oylanabilir aksi takdirde bu değişmelere red oyumuzu kullanacağımızı bir tekrar kamuoyuna belirtmekteyiz. Ayrıca iki devlet arası bu tür sorunların sadece mütekabiliyet esasları içerisinde çözüleceğine inanmaktayız. Bu açıklamalar  ve bilgilemdirilmeden sonra söz alan  Ridvan Mehmet, Celal Şare, Orhan Klençeski ve Mümin Şerif durumların daha da vahim olduğunun altını çizdiler. Başka söz almak isteyen olmadığı  için  AB raporu ve kararlarımızla ilgili gündemn oktası oylamaya sunuldu.

 Açıklamalar oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. Gündemin 3.ncü noktasıyla ilgili açıklama yapan Genel Başkanımız 2024 seçimlerinin daha önceden tahmin ettiğimiz gibi cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri birleştirilerek 24 nisan ve ikinci tur,milletvekilleri seçimi ile beraber 8 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecektir. Geçici hükümet ise 29 Ocak 2024 tarihiyle göreve başlayacaktır. 100 günlük hükümet içerisinde muhalefet de yasa gereği düşen bakanlıklarda yer alması tarafımızdan uygun görülmüştür. Her tarafı yolsuzluk olan bu hükümetin bu bakanlıklarda ki muhalefet temsilcileri sayesinde şaffav, hür ve demokratik bir seçim havasının oturtulmasına sebep olabilir. Tartışmalardan sonara oy birliği ile şu  kararlar alınmıştır:
 2. İki ayrı seçimi Makedonya bütçesi kaldıramaz bu yüzden iktidarın da aynı görüşe gelmesi tarafımızdan uygun görülmüş, seçimlerin birleştirilmesinden yanayız,
 3. Geçici hükümette muhalefetin yer almasını desteklemekteyiz.
 4. Muhalefet cephesi ile görüşmelerin hız kazanmasını talep etmekteyiz.
 5. TMBH SeçimKurmayı Başkanı görevine oy birliği ile Genel Sekreterimiz Sayın Cüneyt Ruşid seçilmiştir.
 6. Gündemin bu noktası üzere Genel Başkanımız Kiril ve Metodi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati kürsüsüyle yapılan istişareler ve verilen sözümüzü yerine getirerek ,bu kürsüden iki talebeye ve Vizyon Üniversitesinden bir talebeye eğtim dönemleri süresince aylık 3ooo denar burs verilmesi karara bağlanmıştır. Burs alacak talebeleri kimlikleri aşağıda belirtilmektedir:
 7. Hürem Caferi- Türk dili ve Edebiyatı 1 sınıf öğrencisi
 8. Beste Kurtiş- Türk Dili ve Edebiyati 1 sınıf öğrencisi
 9. Muhamedina İbraimovska Viziyon Üniversitesi –Psikoliji böl, 1 sınıf öğrencisi
 10. Türk Dünyasında Yılın Siyasetçisi ödülü: yapılan değerlendirmeler üzere tartışmasız bu ödüle MHP Genel Başkanı ve lideri Dr Devlet Bahçeli oy birliği ile seçilmiştir. MYK üyelerini talebi üzere bir defaya mahsus olarak Dünya barışına katkı sunmak ta üstün gayretleri yüzünden ve Türkiye Cumhuriyetinin Dünya politikasına damga vurması vesilesiyle TMBH nişanesi T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilmektedir.
 11. İsrailin bir terör devleti olarak Filistinde gerçekleştirdiği katliamı kınıyor ve lanetliyoruz. Batı ve ABD insan hakları savunması konusunda her zaman için samimiyetsiz olarak değerlendiriyor bu yanlış politikalardan vaz geçilmesini ve derhal bu soykırımın durdurulmasına katkı sağlamaları için çağrıda bulunuyoruz.
 12. Kampanyamız 15 Ocak 2024  son bulacaktır. 16 Ocak 2024 tarihiyle yetkili şube temsilcilerimiz muhasebeye rapor sunarak toplanan meblaları teslim edeceklerdir.

 

Toplantı saat 14,30 tamamlanmıştır. Toplantı sonrası bütün MYK üyeleri bir öğlen yemeğinde beraber

oldular.

        Bu tutanağın ekleri olarak:

 • Gündemi belirleyen davetiye ve
 • Basına yansıyan bildirimiz

                                       Bulunacaktır

 

      Gostivar 24 Aralık 2024                                                                                 Tutanakçı

                                                                                                                           m-r Nagihan Abdiyi

 

                                                               GenelBaşkan

                                                               Erdoğan SARAÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply